Túi nệm xơ dừa

Description

- 1m x 1m x 3mm / chiếc

- 20 chiếc/ kiện

- 01 x40”HQ : 250 kiện = 5.000 chiếc