Thừng dừa

Description

- (Ø)10mm x 165m / cuộn

- 03 cuộn / kiện

- 01 x40”HQ : 1.200 kiện = 3.600 cuộn