Tấm đệm xơ dừa

Description

- 2m x 10m x 1cm/cuộn

- Keo hữu cơ hoặc Keo latex

- 01 x 40”HQ : 300 cuộn = 6.000m2